Regler
Våra säkerhetsföreskrifter som gäller vid all körning med Swedenoffroad.se
För föraren
Utrustning

 • Godkänd hjälm vid framförande av motorfordon
 • Klädseln ska vara skyddande mot eventuellt brand
 • Fönsternäten ska skydda vid eventuellt en brand

Denna utrustning rekommenderas starkt vid alla typer av körning
Ser Swedenoffroad.se personal att dessa förskrifter inte följs så kan föraren avvisas

Loggboken

När du får din bil godkänd vi besiktningen får du en loggbok och den ska finna tillgänglig vid alla tillfällen. I loggboken står alla uppgifter om bilen så som vikt, färg, mått på buren med mera. Stämmer inte uppgifterna vi besiktningen inför en tävling kan Swedenoffroad.se personal avvisa föraren.

Detta görs vid en tävlings besiktning:

 • Loggbok, licens, körkort kontrolleras
 • Den personliga utrustningen
 • Bromsprov görs och kontroll av styrsystemet
 • Säkerhetsbälte, sätet och skyddsburen är tillräckligt säker
 • Ser över så att bilen inte läcker bensin och olja
 • Att det finns brandsläckare i bilen

Om någon av punkterna det är fel på så får man inte köra förrän det är fixat.
Obsavera!!! Fordon som har vält eller rullat runt måste genomgå en ny besiktning av en kvalificerad besiktningsman innan ny start för tävling!!!
Har inte motorfordonet godkända föreskrifter för skyddsbur för sin klass så begränsas tillgången till vilka områden man får vistas i på grund av säkerhet. Följ de utmärkta områden som arrangören har märkt ut.
Miljöföreskrifter:

 • Att deltagarna följer föreskrifterna som gäller vid bränsle och andra miljöfarliga ämne
 • Att bullernivån inte överstigs
 • Att lämna platsen som du fann den
 • Att allt skräp och dylikt slängs på rätt plats vid våra miljöstationer
 • Att vara rädd om omgivningen som skog och övrig terräng

KLASS 1 + 2

Miljö

Säkerhetsföreskrifter för fordon klassa som 1 och 2
Terrängfordonets ska ha fyrhjulsdrift

Bärande konstruktionen och ramen
Fri design

Hjulen
Hjulen ska vara anpassade för svår terräng
Däcken ska ha godkänt mönsterdjup
Slirskydd får inte användas

Fjädring
Fri

Motortyp
Fri
Lustgas är inte tillåtet.

Bränslesystem
Fritt
Bensintanken ska vara placerad innanför ramen och får inte sticka ut. Tanken ska sitta så långt från föraren som möjligt. Bränsleledningarna får inte innefatta några skarvar och har skydd så de inte kan skadas. Viktigt att tanklocket är sluter tätt.

Kylning

Expansionskärl och kylaren får inte befinna sig i förarutrymmet. Rören och slangarna ska av godkänd kvalitét och de ska vara heldragna. De rör och ledningar som går genom förarutrymmet måste vara skyddade så att inte förararen bränner sig

Avgassystem
Fritt
Buller får inte överstiga 95 decibel

Växellåda
Fri
Vid automatare så måsten den vara utrustad med startspärr

Bromssystemet

Fritt
Det måste finnas bromsar på varje hjul. Spärren och parkeringsbromsen måste fungera enligt reglerna

Styrsystemet
Fordonet ska ha ett styrsystem för att klara svår terräng. Samtidigt att man kan hålla kursen under full kontroll

Fordondskal

Fri design

Fordonskalet ska vara dimensionerat efter axelavståndet. Och vara anpassat för antal personer som ska färdas i terrängfordonet. Man bör ha någon typ av säkert och hållbart tak över de som färdas i fordonet.

Sidor och väggar mot motor och andra utrymmen måste vara täta för att minimera risken av flammor och farliga västskor. Luftintaget ska vara helt avskärmat in till förare- och passagerarutrymmet för att personerna ska skyddas mot baktändning. Saknas original golvet så måste det ersättas med plåt eller aluminium efter föreskrivna regler så att det täcker hela utrymmet där personerna sitter med full bredd och längd.

Elkablar

Fritt
Flyttas batteriet från sin orginalplats så gäller det att det sitter ordentligt förankart i bilens chassi och har kopplats in säkert. Batteriet måste skyddas med material så att det inte kan läcka ut mot motorns alla delar samtidigt som det isolerar batteriet. Behövs batteriet sitta i förarautrymmet så måste det vara ett torrbatteri om inte ordinal batteriet sitter där redan.

Säten och övrig inredning

Fri design
Vid byte att förar- eller/och passagerarsäte måste de ha nackstöd. Därför bör man säten för rally eller racing – typ. Sätena ska sättas fast enligt föreskrifterna.

Fordonssäkerhet

Vid bur eller störtbåge så mellanrummet mellan hjälm och båge/bur vara minst 10 centimeter.
Finns baksäte så måste buren eller bågen skydda passagerarna i baksätet.

När säkerhetsbälte ska monteras så rekommenderats det att sätta in tre eller flerpunktsbälte för att maximera säkerheten. Men man får inte plocka bort original säkerhetsbältet utan det måste finnas kvar. Finns inte det kvar på grund av fordonets ålder så ska man minst sätta in ett midjebälte.
I fordonet ska det finnas en väl monterad 2 kilos brandsläckare som är lätt att komma åt.
Första förbandskit måste finnas i bilen.

Billampor

Lamporna ska vara utformade så de klara att köra när det är mörk. Med krossfritt glas.

Bortforslings anordning

Bogserar ögla fram och bak måste finnas. Öglorna bör vara målade eller markarade med en avvikande färg. När vinsch med stålvajer används måste det finnas skyddshandskar och ett kastskydd måste finnas.

Övrig utrustning

Vid extra insatt utrustning så måste den vara väl förankrad så att föraren och passageraren inte kommer till skada.

PAGE 5.2 BUR

Minsta möjliga kravet för bur

Alt. 1, skiss 1

skiss 1

Huvudbågen ska vara bockade i ett stycke utan skarvar och vara fastsatt från sida till sida.

Även främre båge ska vara bokad i ett stycke utan skarvar.

Alt. 2, skiss 2skiss 2

 

Huvudbågens ska vara bockad i ett stycke utan skarvar och fastsatt från sida till sida.

Båge som går längs med ska vara i ett stycke ihop med ett tvärrör

Alt. 3, skiss 3skiss 3

Båge som går på längden ska vara i ett stycke med rör för B stolpar och dessutom sammanlänkar A och B stolparna
Till taket används takplåt av stål eller aluminium som svetsas fast eller monteras med skruvar. Mellanrummet mellan skruvarna får inte vara mer än 50 centimeter.
Om man bultar fast takplåten så måste plattorna man fäster i vara fastsvetsade i huvudbågen. Under inga omständigheter får man göra hål i huvudbågen.
Centrumet från förarsätet till ytterkanten av buren bör vara minst 40 centimeter.
Delar som möjligtvis kan komma i kontakt med förarens eller passagerarens huvud ska klas med skydds stoppning.
Dessutom så är yttre skyddsburar tillåtna.
Skador som bockning, bucklor och så vidare är inte tillåtet på en skyddsbur.
De gröna och röda rören i skisserna är ett måste.
De gula rekommenderas.
De blå om man har en loggbok som är utskriven före 2010-01-01